• Program HemiMaxnetSP do tworzenia raportów z pomiarów RTK

  • Program HemiMaxnetSP do tworzenia raportów z pomiarów RTK

  • Program HemiMaxnetSP do tworzenia raportów z pomiarów RTK

Program HemiMaxnetSP do tworzenia raportów z pomiarów RTK

Autorski program do automatycznego tworzenia raportów z pomiarów RTK z możliwością zapisu w (*.html) i ich edycji. Wystarczy jedynie podczytać do programu HemiMaxnetSP surowy plik z danymi pozyskanymi przy użyciu oprogramowania SurPad. W generowanym raporcie znajdują się informacje o godzinie pomiaru, statusie wyznaczonej pozycji (Fixed / Float), ilości obserwowanych satelitów wykorzystanych do wyznaczenia pozycji, wartości współczynnika PDOP., wartości uzyskanych współrzędnych. W przypadku pomiaru na punktach kontrolnych (osnowy) zostaną zaprezentowane uzyskane odchyłki wyznaczonych współrzędnych w stosunku do danych katalogowych. Program raportujący HemiMaxnetSP jest autorskim produktem firmy MAXNET, wobec tego w przypadku dodatkowych wymagań Użytkownika możemy dokonać potrzebnych zmian aby raport generowany przez nasz program sprostał Państwa wymaganiom.

 

  • Prosta obsługa
  • Menu w języku polskim
  • Brak konieczności dodatkowego eksportu współrzędnych - przy generowaniu raportu zostaje utworzony dodatkowy plik tekstowy ze współrzędnymi
  • Oszczędność czasu - do wygenerowania i wydruku raportu potrzebne jest kilka minut (wraz z pobraniem pliku z kontrolera)
  • Raport dostosowany do strony formatu A4 - NOWOŚĆ !
  • Instrukcja generowania raportu - do pobrania z zakładki Wsparcie nr HM07
  • Możliwość dostosowania raportu do potrzeb użytkownika
  • Uwzględnia pomiar punktów kontrolnych oraz niedostępnych