• Hemisphere R632 (płyta główna GNSS Vega 28 Vector - 1100 kanałów; możliwość podłączenia 2 anten GNSS - wyznaczanie azymutu z wysoką dokładnością 0.01 stopnia)

  • Hemisphere R632 (płyta główna GNSS Vega 28 Vector - 1100 kanałów; możliwość podłączenia 2 anten GNSS - wyznaczanie azymutu z wysoką dokładnością 0.01 stopnia)

  • Hemisphere R632 (płyta główna GNSS Vega 28 Vector - 1100 kanałów; możliwość podłączenia 2 anten GNSS - wyznaczanie azymutu z wysoką dokładnością 0.01 stopnia)

Hemisphere R632 (płyta główna GNSS Vega 28 Vector - 1100 kanałów; możliwość podłączenia 2 anten GNSS - wyznaczanie azymutu z wysoką dokładnością 0.01 stopnia)

Ergonomiczny odbiornik RTK GNSS Hemisphere R632 świetnie nadaje się jako odbiornik pełniący funkcję stacji referencyjnej w połączeniu z zastosowaniem anteny GNSS "choke-ring" , oraz jako odbiornik służący do permanentnego monitoringu przemieszczeń wybranych punktów - z zastosowaniem na wybranych punktach pomiarowych lekkiej anteny GNSS do monitoringu. Dane pomiarowe są w czasie rzeczywistym transmitowane na serwer z wykorzystaniem modemów 4G, co umożliwia generowanie raportów z przemieszczeń w zadanych interwałach czasu. Odbiornik Hemisphere R632 posiada również możliwość współpracy z 2 antenami GNSS, co umożliwia precyzyjne wyznaczanie azymutu (nawet z błędem średnim 0.01 stopnia - przy spełnieniu warunku minimalnej odległości między antenami wynoszącej 10m).