• Oprogramowanie użytkowe SurvCE/SurvPC

 • Oprogramowanie użytkowe SurvCE/SurvPC

 • Oprogramowanie użytkowe SurvCE/SurvPC

Oprogramowanie użytkowe SurvCE/SurvPC

Carlson SurvCE to oprogramowanie dedykowane dla geodetów, bardzo proste w obsłudze - umożliwiające kompleksowe zarządzanie pozyskiwanymi w terenie danymi. Jest to produkt stworzony do instalacji na Kontrolery polowe

Carlson SurvPC to oprogramowanie dedykowane dla geodetów, bardzo proste w obsłudze - umożliwiające kompleksowe zarządzanie pozyskiwanymi w terenie danymi. Jest to produkt stworzony do instalacji na Tablety polowe i komputery PC.

Najnowsze cechy oprogramowania

 1. Obliczanie/zapis równocześnie wielu punktów na bazie danych stanowiska instrumentu oraz mimośrodów.

 2. Możliwość opcjonalnego użycia danych profilu w celu obliczenia wysokości punktów.

 3. Możliwość uwzględnienia dodatkowej korekcji w danych odbieranych ze stacji bazowej lub z wykorzystaniem sieci stacji referencyjnych - w celu uzyskania lokalizacji danych w lokalnym układzie współrzędnych bez konieczności ponownego przeprowadzania pomiarów.

 4. Obliczenia/zapis punktów z uwzględnieniem dowolnych danych położenia poziomego (z wykorzystaniem danych spadku, przecięć, dwusiecznej kąta i innych.

 5. Eksport danych do formatu ASCII w elastyczny sposób, (z możliwością kontroli ich geometrii) lub bez jej wykorzystania (dane GIS).

 6. Podczytanie danych punktów w formacie *.txt lub *.csv zdefiniowanym przez użytkownika do pliku punktów w formacie współrzędnych geograficznych (Lon/Lat) oraz z możliwością wykorzystania wysokości i współrzędnych X, Y.

 7. Wykrycie i wytyczenie punktów powierzchni według sposobu wybranego przez użytkownika z wykorzystaniem funkcji: Point, OSNAP, Statin/Offset w przypadku gdy znane są dane położenia poziomego.

 8. Podgląd powierzchni oraz bieżącego odczytu instrumentu w trybie podglądu sekcji ("section view style").

 9. Możliwość użycia pliku definiującego wszystkie cechy GIS. ("Feature Definition File").

 10. Możliwość użycia zdefiniowanych wcześniej opisów w trybie kodowania wyników pomiarów.

Zaawansowane funkcje programu:

 • Rozbudowane funkcje drogowe

 • Zaawansowane funkcje tyczenia punktów charakterystycznych

 • Rozbudowany intuicyjny interfejs graficzny

 • Zaawansowane funkcje GIS

 • Optymalizacja pracy dzięki funkcji "Field-To-Finish"

 • Wszechstronność wykorzystywania danych (formaty *.dwg, *.dgn, *.shp)

 • Większe możliwości w trakcie pracy terenowej

 • Tyczenie (Cut/Fill) wartości nadwymiarowych/brakujących

Programy użytkowe:

 • Pomiar punktu (z możliwością nadania kodu)

 • Tyczenie punktu

 • Tyczenie linii

 • Pomiar powierzchni

 • Pomiar objętości

 • Pomiar profili

 • Transformacja współrzędnych

 • Program drogowy

 • I inne

 • Bogactwo różnorodnych programów użytkowych
 • Menu w języku polskim
 • Bardzo prosta intuicyjna obsługa
 • Wizualizacja wyników pomiarów
 • Obsługa wielu różnych formatów danych
 • Możliwość pracy z wykorzystaniem podczytanego pliku wektorowego lub rastrowego mapy